Česky English Pусски Po polsku Deutsch
producent armatury przemysłowej

Zawór zwrotny do pionowych rurociągów z automatyczną przepustowością, ze sprężyną na grzybku KM 9903.1 117 (Z40)

Produkty >> Zawory zwrotne do pionowego przewodu rurowego

DN 50 – DN 400, PN 16 – PN 100

Katalogi do pobrania

Zastosowanie

Zawór zwrotny kołnierzowy do pionowych rurociągów z automatyczną przepustowością typu KM 9903.1 117 (Z40) jest przeznaczony do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji, tzn. do ochrony pompy przed skutkami wstecznego przepływu płynu eksploatacyjnego i do bezpiecznego rozruchu i dobiegu pompy. Pod względem konstrukcyjnym zawór nie został dostosowany do długoterminowego przepływu przy otwartym kanale przepustowym odgałęzienia.

Zawór do rurociągu pionowego to jednokierunkowe zamknięcie, a kierunek przepływu płynu eksploatacyjnego zależy od strzałki na korpusie od dołu do góry, tzn. pod grzybek. W przypadku, gdy płyn zacznie płynąć w odwrotnym kierunku, zawór automatycznie się zamknie. Z ruchem grzybka powiązany jest ruch tłoczka zamykającego automatyczną przepustowość, który otwiera przepływ do odgałęzienia. Odgałęzienie jest połączone z rurociągiem prowadzącym do zbiornika pompy. Pompa może w ten sposób dokończyć pracę z minimalną ilością płynu eksploatacyjnego, bez jego uszkodzenia pod wpływem przeciążenia. Zamknięcie lub otwarcie kanału przepuszczającego odgałęzienia nie jest mechanicznie regulowane. Pracy zaworu w pozycji z otwartym przepływem przepustowości towarzyszy zwiększony hałas. Przy otwartym zaworze kanał przepływu odgałęzienia jest zamknięty za pomocą przekrycia tłoku swobodnie położonego w tulei przepustowości, nie można zatem zapewnić 100% uszczelnienia wlotu medium do kanału przepustowego.

Zawór zwrotny do rurociągu pionowego nie jest funkcjonalnie zaprojektowany jako armatura zamykająca ani sterująca. Jeżeli wymagana jest stała szczelność zamknięcia, do przewodu ciśnieniowego i do odgałęzienia należy włączyć armaturę odcinającą. Transportowane medium nie może zawierać twardych i ściernych cząstek w postaci ziaren lub proszku, a jego skład chemiczny nie może stwarzać powłok segregacyjnych na tłoku i łożysku prowadzenia tłoku, które mogłyby spowodować uszkodzenie powierzchni uszczelniających i wzrost nieszczelności lub zacierania grzybka albo tłoku w ich rozprowadzeniach. Obowiązuje to także w przypadku nieczystości w systemie rurowym podczas montażu, napraw lub wymiany.

Zawór zwrotny do rurociągów pionowych został zatwierdzony do stosowania cieczy grupy 2 według § 3 ustęp 1, litera b) (ciecze nieagresywne, z wyjątkiem wody pitnej) zgodnie z Rozporządzeniem Rządu 26/2003 Dz.U. Rep. Czeskiej i zgodnie z dyrektywą PED 97/23/WE. Zalecamy jednak stosować go tylko do wody demineralizowanej. Odporność zaworu na zastosowane medium i temperaturę jest limitowana składem chemicznym struktury materiałowej zaworu. Z tego powodu zalecamy skonsultować z producentem stosowność użytego medium. Dozwolone ciśnienia robocze są zgodne z systemem ciśnieniowo-temperaturowym.

Opis techniczny

Podstawę zaworu zwrotnego kołnierzowego do pionowych rurociągów z automatyczną przepustowością stanowi jednolity korpus wyprodukowany ze stali walcowanej lub kutej. Są do niego wprasowane prowadzenie grzybka z łożyskami ślizgowymi i prowadzenie tłoczka z zaprasowaną tuleją z brązu. Zaprasowane części są zabezpieczane punktowaniem lub spoiną. Wyjściowe prowadzenie grzybka i wieniec skosu są zabezpieczone przed wypadnięciem zaciśnięciem kołnierzy współpracujących rurociągu. Części gniazda w korpusie i na grzybku są zazwyczaj napawane stalą austeniczną typu 18/8 CrNi lub zastosowano napoinę Stelit 6 – typ napoiny zależy od składu materiałowego zaworu. Grzybek jest docierany z gniazdem korpusu.

Grzybek zamyka zawór własną masą i jednocześnie jest dociskany do gniazda zaworu zwrotnego sprężyną naciskową wyprodukowaną z materiału wysokiej jakości. Z wrzecionem grzybka jest połączony tłoczek, który automatycznie z ruchem grzybka otwiera lub zamyka przepływ media do odgałęzienia. Spadek ciśnienia medium na odgałęzieniu jest redukowany przez osłonę lub system osłon. Użytkownikowi zaleca się za kołnierzem odgałęzienia zainstalować rurociąg poziomy o długości co najmniej 5-krotności prześwitu nominalnego rurociągu odgałęzienia z powodu uspokojenia burzliwości przepływu medium.

Konstrukcja zaworu jest odpowiednia dla ciśnienia PN 100 i do maksymalnej objętości przepływu przez odgałęzienie ok. 20% dozwolonej objętości przepływu przez zawór.

Przyłączenie do przewodu rurowego

Rozmiary całkowite są podane w tabeli rozmiarów.

  • rozmiary przyłączeń zgodnie z ČSN EN 1092–1
  • długości zabudowy w klasach ciśnieniowych PN 16, 25, 40 – seria 1 zgodnie z ČSN EN 558–1
  • długości zabudowy w klasach ciśnieniowych PN 63, 100 – seria 2 zgodnie z ČSN EN 558–1

Badania

Standardowo zgodnie z normą ČSN EN 12266–1, tj. badanie wytrzymałości i szczelności korpusu P10, P11, badanie szczelności na grzybku P12 (wodą przy ciśnieniu 1,1×PN i powietrzem przy ciśnieniu 0,6 MPa), stopień szczelności A – bez upływu, badanie funkcjonalności i zacierania F20. Norma ČSN EN 13709 dopuszcza w przypadku próby P12 nieszczelność odpowiadającą stopniowi C według EN 12266–1. Zgodnie z wymogiem klienta istnieje możliwość przeprowadzenia ewentualnych dalszych badań.

Montaż, obsługa i konserwacja

Zawór zwrotny do pionowych rurociągów z automatyczną przepustowością należy montować w położeniu pionowym. Ponieważ chodzi o armaturę jednokierunkową, kierunek przepływu medium powinien być zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie zaworu. Podczas montażu zaworu zwrotnego do rurociągu należy wziąć pod uwagę fakt, że w pozycji pełnego otwarcia zaworu wał grzybka wystaje powyżej kołnierza wyjściowego na odległość równą maksymalnemu podniesieniu grzybka.

Przy przestrzeganiu wartości wymaganego ciśnienia i temperatury medium transportowanego przez odgałęzienie, które są podane na tabliczce armatury, funkcja zaworu jest całkowicie automatyczna.

Podczas transportowania medium niespełniającego niezbędne wymogi czystości operator zaworu powinien kontrolować podczas każdego zamknięcia lub otwarcia zaworu, czy tłoczek przepustu w prowadzeniu nie twardnieje i grzybek zaworu znajduje się zawsze w wyznaczonej pozycji końcowej. Następnie użytkownik powinien zapewnić regularne czyszczenie tłoczka przepustu i prowadzenia tłoczka wykonanego z brązu. Odstęp czasowy czyszczenia zależy od konkretnych warunków pracy, zalecane jest jednak wyczyszczenie prowadzenia tłoczka zawsze po 2 miesiącach eksploatacji.


Zawory kulowe|Zawory trójdrogowe|

Zawory zwrotne|Usługi


info@kearm.cz

Pekařská 1639/79A, Opava
Republika Czeska

+420 555 440 200

www.kearm.pl

Polityka prywatności

© 2003-2020 KE-ARM, s.r.o.